خرید ویلا باغ

ویلاباغ به خانه هایی با متراژ بزرگتری و مزین شده به درختان چندساله و مرکبات هستند که حس و حال شمال واقعی را تداعی میکنند.