خرید ویلا ساحلی

گرانترین و با ارزش ترین ویلاهای شمال مربوط به ویلاهای ساحلی است که در نوار ساحلی ساخته میشوند.