سرخرود

سرخرود شهری نو بین بابلسر و محمودآباد است که در نوار ساحلی قرار دارد. این شهر در طی چندساله اخیر به گسترش و محبوبیت های بسیاری دست یافته. شهرک بزرگ خانه دریا در سرخرود قرار دارد و هم اکنون شهرک های ساحلی زیادی در این منطقه بنا شده اند. خط دریا به عنوان برندترین منطقه در سرخرود شناخته میشود که به شهر پنت هاوس های ساحلی معروف است.