نوشهر

قدیمی ترین شهر ساحلی مازندران نوشهر است که از زمان پهلوی ویلا و شهرک های بسیاری در آن ساخته شده. نوشهر به دلیل حدفاصل کم بین جنگل و دریا به محبوبیت بسیاری دست پیدا کرده و بیشتر افراد برای سرمایه گذاری موتاه مدت به این شهر روی آورده اند. شهرستان نوشهر ویلاهای مدرن و شهرک های برند بسیاری را در خود جای داده است.